مرور برچسب

افزایش 300 درصدی جذب طرح‌های مرتبط با صنعت در دانشگاه آزاد نجف‌آباد

افزایش ۳۰۰ درصدی جذب طرح‌های مرتبط با صنعت در دانشگاه آزاد نجف‌آباد

افزایش ۳۰۰ درصدی جذب طرح‌های مرتبط با صنعت در دانشگاه آزاد نجف‌آباد به گزارش نجف آبادنا از خبرگزاری فارس، داود ثمری در مورد اهداف هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران که در واحد نجف‌آباد برگزار خواهد شد، اظهار کرد: شناسایی و…