مرور برچسب

افکار و مواضع آیت الله منتظری

زندگی، فعالیت ها، افکار و مواضع آیت الله منتظری (بخش اول)

در چهارمین نشست از سلسله نشست های روایت حجره بررسی شد: زندگی، فعالیت ها، افکار و مواضع آیت الله منتظری (بخش اول) به گزارش نجف آباد نگار خبرگزاری حوزه، چهارمین نشست از سلسله نشست های «روایت حجره» در راستای آشنایی با زندگی، فعالیت ها و…