مرور برچسب

امامزاده سید محمد قهدریجان

برپایی همایش حجاب وعفاف در امامزاده سید محمد(ع) قهدریجان

برپایی همایش حجاب وعفاف در امامزاده سید محمد(ع) قهدریجان به گزارش نجف آباد نگار احمد آزادگی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان از برگزاری همایش حجاب و عفاف در روز یکشنبه 16تیر ماه به مناسبت واقعه تاریخی ۲۱ تیرماه در مسجد…