مرور برچسب

امام جمعه گلدشت

مسئولان گلدشت پیگیر ماجرای گلزار شهدا

مسئولان گلدشت پیگیر ماجرای گلزار شهدا به گزارش نجف آبادنا چند زن افغانستانی که پنجشنبه ۱۸ مردادماه به مزار درگذشتگان خود در آرامستان گلدشت واقع در نجف‌آباد اصفهان رفته بودند گفته بودند که در آنجا به دلیل افغان بودن از سوی چند نفر مورد ضرب…