مرور برچسب

امتحانات مجازی

هشدار پلیس فتا به متقلبین امتحانات مجازی

هشدار پلیس فتا به متقلبین امتحانات مجازی به گزارش نجف آباد نگار از ایسنا، سرهنگ علی محمد رجبی درباره شرکت فردی دیگر به جای دانشجویان در امتحانات مجازی گفت: این موضوع یک تخلف آموزشی است و برابر آئین نامه دانشگاه و مقررات وزارت علوم با…