مرور برچسب

امتحانات نهایی دوازدهم

۴ نمره سؤالات امتحان نهایی انتخابی است

۴ نمره سؤالات امتحان نهایی انتخابی است/ رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ۴۶۰۰ حوزه امتحانی به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی آموزش و پرورش، برای طراحی سؤالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم دو بخش در نظر گرفته شده است که در بخش اول به ۸۰ درصدی…