مرور برچسب

امنیت مرزها

کم کاری دولت پاکستان در مسئله امنیت مرزهای مشترک با ایران

کم کاری دولت پاکستان در مسئله امنیت مرزهای مشترک با ایران به گزارش نجف آبادنا ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،ضمن تسلیت به خانواده شهدای حادثه تروریستی زاهدان گفت: این تروریست ها از سوی برخی از کشورهای…