مرور برچسب

امور جوانان نجف آباد

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان نجف آباد برگزار شد

به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد چهارمین جلسه کمیته تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نجف آباد در سال 99 با موضوع هفته ازدواج درروزیکشنبه 29 تیر ماه 99 در محل اداره ورزش و جوانان برگزار شد.…