مرور برچسب

امکانات ورزشی و تحصیلی

هیات‌های مشورتی

البته خیلی از حرف‌ها را خودم با اطلاعاتی که داشتم، در دهن حاضرین می‌گذاشتم تا مشکلات مردم انعکاس پیدا کنند. هیات‌های مشورتی