مرور برچسب

انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد

لیست اتحاد مردمی خدمت در انتخابات نجف آباد

لیست اتحاد مردمی خدمت برای انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد با شعار مشارکت، تحول، شادابی با حمایت قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد وارد رقابت های انتخاباتی 1400 شد. لیست اتحاد مردمی خدمت در انتخابات نجف آباد