مرور برچسب

انتقال پایتخت سیاسی ایران

انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور به زودی انجام خواهد شد

انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور به زودی انجام خواهد شد / تمرکز امکانات در تهران خطرناک است به گزارش نجف آبادنا ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرگزاری برنا در اصفهان با بیان اینکه به انتخاب صحن مجلس دو نماینده از استان اصفهان جزو…