مرور برچسب

انتقال کرونا

نحوه صحیح پاک‌سازی تلفن همراه برای جلوگیری از انتقال کرونا

نحوه صحیح پاک‌سازی تلفن همراه برای جلوگیری از انتقال کرونا به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری حوزه، برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا محققین سعی دارند تا با آگاه‌سازی افراد آن‌ها را در امان نگه دارند. عموم توصیه‌ها تا به حال…