مرور برچسب

انجمن سینمای جوان نجف آباد

ارتقای درجه انجمن سینمای جوان شهرستان های کاشان و نجف آباد

ارتقای درجه انجمن سینمای جوان شهرستان های کاشان و نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا؛ بنابر اعلام ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران و با توجه به نظرات و بررسی های کارشناسانه، پس از درج عنوان دفتر ویژه به انجمن سینمای جوان‌…

ممتاز شدن انجمن سینمای جوان نجف آباد

ممتاز شدن انجمن سینمای جوان نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گفت: در تقسیم بندی جدیدی که توسط انجمن سینمای جوانان ایران انجام گرفت، دفاتر در سه دسته ویژه، ممتاز و حمایتی تقسیم بندی…