مرور برچسب

انس با قرآن در دانشگاه آزاد نجف آباد

برگزاری محفلی از جنس نور در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

برگزاری محفلی از جنس نور در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از پایگاه خبری واحد نجف آباد محفل نورانی انس با قرآن کریم باحضور مهندس محمد طاهری قاری برتر مسابقات شفاهی دانشجویان کشور , درمسجد شهید غیوری دانشگاه آزاد…