مرور برچسب

ایران تهدید کرونا را به یک فرصت تبدیل کرد

ایران تهدید کرونا را به یک فرصت تبدیل کرد

ایران تهدید کرونا را به یک فرصت تبدیل کرد به گزارش نجف آبادنگار از میزان، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به نقش آفرینی نسل سوم جوانان در مهار کرونا گفت: در دنیا هیچ کشوری چون ایران تهدید کرونا را به یک فرصت عظیم تبدیل نکرد. البته طلیعه این مهم…