مرور برچسب

بازدید از احیاء محور تفریحی بوستان زندگی در نجف آباد

بازدید از احیاء محور تفریحی بوستان زندگی در نجف آباد

بازدید از احیاء محور تفریحی بوستان زندگی در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دراین بازدید که مهندس فاضل معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، بیگدلی معاون خدمات شهری، مهندس محمودی مدیرعامل سازمان…