مرور برچسب

بازدید از تمرینات بوکس در یزدانشهر

بازدید از تمرینات بوکس در یزدانشهر

بازدید از تمرینات بوکس در یزدانشهر به گزارش نجف آبادنا از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد بازدید از تمرینات بوکس یزدانشهر در سالن آرمین یزدانشهر به مربیگری تنگشیر در روز دوشنبه ۱۰ دی ماه ۹۷  توسط محمود یسلیانی…