مرور برچسب

بازدید از وضعیت ساماندهی قنات شیربچه

بازدید از وضعیت ساماندهی قنات شیربچه

بازدید از وضعیت ساماندهی قنات شیربچه به گزارش نجف آبادنا ساماندهی قنات شیربچه در خیابان شریعتی حدفاصل تقاطع فارابی تا میدان بسیج به طول نزدیک به هشتصد متر صورت می پذیرد که طی آن ضمن احیاء مسیر قنات به عنوان جاذبه ای تاریخی و…