مرور برچسب

بازدید از پروژۀ در دست اقدام پارک کوهستانی شهر گلدشت

بازدید از پروژۀ در دست اقدام پارک کوهستانی شهر گلدشت

پارک کوهستانی شهر گلدشت به گزارش نجف آبادنا بازدید از پروژۀ در دست اقدام پارک کوهستانی شهر گلدشت توسط معاون محترم فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد صورت گرفت. در این بازدید که در معیت شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر گلدشت صورت پذیرفت،…