مرور برچسب

بازدید کرونا محور

بازدید کرونا محور نجف آباد

بازدید کرونا محور نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، چهارشنبه ششم فروردین ماه 1399، محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد به اتفاق عیدی محمد طرقی ریاست و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر نجف آباد از حرکت جهادی…