مرور برچسب

باغ ابریشم

مراکز نقاهتگاه در نجف آباد و باغ ابریشم قطعی شد

نهایی شدن مراکز نقاهتگاه در نجف آباد و باغ ابریشم مختص بهبودیافتگان کرونا به گزارش نجف آباد نگار حجت الله غلامی در گفتگو با صاحب نیوز بیان کرد: کلمه نقاهتگاه مقداری در عموم مردم به غلط تفسیر شده است، نقاهتگاه ها در واقع مراکز…