مرور برچسب

بانوان تکواندوکار نجف آباد

کسب ۲ مقام بانوان تکواندوکار نجف آباد در مسابقات کشور

کسب 2 مقام بانوان تکواندوکار نجف آباد در مسابقات کشور به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد 2 بانوی تکواندوکار شهرستان نجف آباد فاطمه رستمی و مینا سلیمانی به مربیگری زهرا خانیان در مسابقات کیوروگی…