مرور برچسب

برج های تاریخی صفا نجف آباد

تملک نیمی از برج های تاریخی صفا توسط شهرداری نجف آباد

تملک نیمی از برج های تاریخی صفا توسط شهرداری نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، صدا و سیما: شهرداری نجف آباد که از چند سال پیش تملک برج های تاریخی و دو قلو صفا را در دستور کار قرار داده بود، با هزینه پنج میلیارد تومان توانست…