مرور برچسب

برخی از دیدنی های شهرستان نجف آباد

برخی از دیدنی های شهرستان نجف آباد شهر کبوترهای ایران

نجف‌آباد شهری تاریخی که توسط شیح بهایی در حوالی اصفهان تاسیس شد. در گذشته دیدن کبوترها بر فراز آسمان نشانی از نزدیک شدن به این شهر بود. برخی از دیدنی های شهرستان نجف آباد، شهر کبوترهای ایران به گزارش نجف آباد نگار از خبر بانو، نجف‌آباد…