مرور برچسب

برخی سوءاستفاده کنندگان ارز 4200 تومانی به دولت وصلند

برخی سوءاستفاده کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت وصلند

برخی سوءاستفاده کنندگان ارز 4200 تومانی به دولت وصلند به گزارش نجف آبادنگار از فارس، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در با انتقاد از موضع دولت در رد گزارش تفریغ بودجه سال 97 اظهار داشت: مردم بعد از قرائت…