مرور برچسب

برداشت آب از چاه های نجف آباد

نشست سریع نجف آباد با بی تدبیری

نشست سریع نجف آباد با بی تدبیری به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز این آمار تنها مربوط به سه حلقه چاه است و با اضافه کردن برداشت هایی که روزانه از دیگر چاه های سطح شهر انجام می شود، به آمار نگران کننده تری خواهیم رسید. این…