مرور برچسب

بررسی خاموشی های شهرستان نجف آباد

بررسی خاموشی های شهرستان نجف آباد

جلسه ویژه بررسی خاموشی های شهرستان نجف آباد به گزارش نجف آبادنا جلسه بررسی خاموشی های شهرستان نجف آباد در مناطق فنی با حضور نمایندگان صنایع شهرستان و به ریاست مهندس جعفرزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و اعضای هیئت مدیره شهرک…