مرور برچسب

برق نجف آباد

مشکل بیمه برق منازل برخی شهروندان نجف آباد

مشکل بیمه برق منازل برخی شهروندان نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، در قبوض برق خدابیامرز که چند وقتی است چشم مان به جمال شان روشن نشده، یک ردیف با عنوان «بیمه» وجود داشت؛ که البته هنوز از مشترکان گرفته می شود، هر چند دیده…

جدول قطع برق نجف آباد جمعه ۱۹ الی دوشنبه ۲۲ مرداد

جدول قطع برق نجف آباد جمعه ۱۹ الی دوشنبه 22 مرداد به گزارش نجف آبادنا جدول قطع برق نجف آباد جمعه ۱۹ الی دوشنبه 22 مرداد و برنامه زمان بندی پیش بینی احتمالی مدیریت بار ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف برای تاریخ های ۱۳۹۷/۰۵/۱9 لغایت ۱۳۹۷/۰۵/22…

جدول قطع برق نجف آباد یک شنبه ۱۴ الی جمعه ۱۹ مرداد

جدول قطع برق نجف آباد یک شنبه 14 الی جمعه 19 مرداد به گزارش نجف آبادنا جدول قطع برق نجف آباد یک شنبه 14 الی جمعه 19 مرداد و برنامه زمان بندی پیش بینی احتمالی مدیریت بار ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف برای تاریخ های ۱۳۹۷/۰۵/۱4 لغایت…

جدول قطع برق نجف آباد ۱۱ الی ۱۴ مرداد

جدول قطع برق نجف آباد 11 الی ۱4 مرداد به گزارش نجف آبادنا جدول قطع برق نجف آباد ۹ الی ۱۱ مرداد و برنامه زمان بندی پیش بینی احتمالی مدیریت بار ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف برای تاریخ های ۱۳۹۷/۰۵/11 لغایت ۱۳۹۷/۰۵/14 اعلام شد. شرکت توزیع…

جدول قطع برق نجف آباد ۴ مرداد الی ۷ مرداد

جدول قطع برق نجف آباد 4 مرداد الی 7 مرداد جدول قطع برق نجف آباد 4 مرداد الی 7 مرداد توسط شرکت توزیع برق استان اصفهان اعلام شد. به گزارش نجف آبادنا شرکت توزیع برق استان اصفهان، جدول زمانی قطع احتمالی برق در نجف آباد، امیر آباد، یزدانشهر،…

قطعی برق در نجف آباد

قطعی برق در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا قطعی برق در نجف آباد و حومه توسط شرکت توزیع برق اعلام شد. گروه بندی ها در انتهای نوشته است. برای مشاهده جدول قطع برق نجف آباد دوشنبه 22 مرداد الی جمعه 26 مرداد کلیک کنید. برای مشاهده جدول…