مرور برچسب

برنامه‌های فرهنگی دانشگاه آزاد در نیمه دوم تابستان

برنامه‌های فرهنگی دانشگاه آزاد در نیمه دوم تابستان تشریح شد

برنامه‌های فرهنگی دانشگاه آزاد در نیمه دوم تابستان تشریح شد به گزارش نجف آبادنا برنامه‌های فرهنگی دانشگاه آزاد در نیمه دوم تابستان از سوی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تشریح شد. دکتر رضا نصیری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی…