مرور برچسب

برنامه قطع برق نجف آباد

جدول قطع برق نجف آباد ۴ مرداد الی ۷ مرداد

جدول قطع برق نجف آباد 4 مرداد الی 7 مرداد جدول قطع برق نجف آباد 4 مرداد الی 7 مرداد توسط شرکت توزیع برق استان اصفهان اعلام شد. به گزارش نجف آبادنا شرکت توزیع برق استان اصفهان، جدول زمانی قطع احتمالی برق در نجف آباد، امیر آباد، یزدانشهر،…