مرور برچسب

برنامه های دوچرخه سواری شهرستان نجف آباد

برنامه های دوچرخه سواری شهرستان نجف آباد

برنامه های دوچرخه سواری شهرستان نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد در روز جمعه 20 تیر ماه 99 دو برنامه توسط هیات دوچرخه سواری شهرستان برگزار شد. برنامه اول : دوچرخه سواری سطح ۲ (نیمه…