مرور برچسب

برگزاری اردوی آمادگی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری اردوی آمادگی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری اردوی آمادگی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به گزارش نجف آبادنا نخستین اردوی آمادگی تیم والیبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی با هدف شناسایی والیبالیست‌های مستعد به میزبانی واحد سمنان برگزار شد. مدیر امور ورزشی…