مرور برچسب

بزرگترین کاروانسراهای شهر

رسانۀ بابانوئلی

دهۀ چهل و پنجاه نجف‌آباد شاهد فعالیت مردی بود که هم شاخصه‌های یک رسانه را داشت و می‌شد او را نوعِ ایرانی بابانوئل دانست. رسانۀ بابانوئلی