مرور برچسب

بسج مهندسین نجف آباد

حمایت بسج مهندسین نجف آباد از استعفای نمایندگان اصفهان

حمایت بسج مهندسین نجف آباد از استعفای نمایندگان اصفهان به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز متن این بیانیه به شرح زیر است: زاینده‌رود یا زنده‌رود به معنی رود زندگی‌بخش، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران که روزی مایه طراوت…