مرور برچسب

بسکتبال با ویلچر مخابرات اصفهان

تجلیل از دو بازیکن بسکتبال با ویلچر نجف آباد صورت گرفت

در پی کسب موفقیت تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات اصفهان از بازیکنان این تیم در همایش هیأت جانبازان و معلولین استان اصفهان تجلیل شد که دو نفر از این بازیکنان نجف آبادی بودند. تجلیل از دو بازیکن بسکتبال با ویلچر نجف آباد صورت گرفت به…