مرور برچسب

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد

طرح جهادی حقوقی «مقسطین» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار می‌شود

طرح جهادی حقوقی «مقسطین» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار می‌شود به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری دانشجو، اردشیر رستمی دبیر کارگروه جهادی حقوقی امام رضا (ع) از اجرای نخستین طرح جهادی خدمات رسانی حقوقی با نام «مقسطین» خبر…