مرور برچسب

بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

مهر موم یک واحد کافی شاپ در نجف آباد

مهر موم یک واحد کافی شاپ در نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از یک کافی شاپ و مرکز توزیع مواد غذائی مقدار زیادی رنگ غیر مجاز…