مرور برچسب

بهزیستی نجف آباد

بهزیستی و نیروی انتظامی در راستای ارائه خدمات به جامعه تعامل سازنده دارند

بهزیستی و نیروی انتظامی در راستای ارائه خدمات به جامعه تعامل سازنده دارند به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد، در این جلسه قناعت کار رئیس اداره بهزیستی ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از همکاری خوب نیروی انتظامی با…