مرور برچسب

بوستان زندگی در نجف آباد

گذری در کوچه باغ زندگی در نجف آباد

گذری در کوچه باغ زندگی در نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار پایگاه خبری شهرداری، از در این بازدید که جمعی از معاونین شهردار و مسئولین ستادی و مرتبط شهرداری حضور داشتند، بصورت میدانی روند پروژه مسیرکوچه باغ زندگی( که از هفت لتی شروع و تا باغ…

بازدید از احیاء محور تفریحی بوستان زندگی در نجف آباد

بازدید از احیاء محور تفریحی بوستان زندگی در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دراین بازدید که مهندس فاضل معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، بیگدلی معاون خدمات شهری، مهندس محمودی مدیرعامل سازمان…