مرور برچسب

بوستان های نجف آباد

افتتاح بوستان کوهستان گلدشت نجف آباد با کاربری های متنوع

افتتاح بوستان کوهستان گلدشت نجف آباد با کاربری های متنوع به گزارش نجف آباد نگار از ایرنا، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان دراین مراسم گفت: نظام جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی برپایه مشارکت مردم شکل گرفته است و حضور مردم درهمه…

بازدید از احیاء محور تفریحی بوستان زندگی در نجف آباد

بازدید از احیاء محور تفریحی بوستان زندگی در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دراین بازدید که مهندس فاضل معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، بیگدلی معاون خدمات شهری، مهندس محمودی مدیرعامل سازمان…