مرور برچسب

بیمارستان شهید مدرس

یک بخش درمان سوء مصرف مواد مخدر برای نوجوانان در اصفهان فعال است

یک بخش درمان سوء مصرف مواد مخدر برای نوجوانان در اصفهان فعال است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری فارس، محمدرضا اکبری روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مرکز بهداشت اصفهان افزود: ۱۶ تخت در این بخش برای درمان سوء مصرف مواد مخدر در بین کودکان…