مرور برچسب

بیمارستان منتظری نجف آباد

واکنش های مردمی به تغییر بیمارستان کرونا در نجف آباد

واکنش های مردمی به تغییر بیمارستان کرونا در نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، اعتصام پور گفت: پس از ضدعفونی کامل، خدمات بیمارستان به حالت قبلی خود بازمی گردد تا به عنوان بیمارستان سبز در اختیار بیمه شدگان و بیماران غیر…