مرور برچسب

بیماری کرونا

روز جهانی نه به عید دیدنی کرونایی در نجف آباد

روز جهانی نه به عید دیدنی کرونایی در نجف آباد مشکی هیجان زده از این شاخه به آن شاخه می پرید، بال وپرش را تکان میداد، آرام وقرار نداشت. مامان با تعجب نگاهی به زاغی کرد وگفت: تو میدونی چی شده؟چرا این قدر پرپر می زنه؟ زاغی گفت: من بی…

رییس جمهور، کفایت ندارد

رییس جمهور، کفایت ندارد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: برای مثال مردم حس می‌کنند که وقتی رئیس‌جمهور بگوید من صبح جمعه متوجه گرانی بنزین شدم، مورد…