مرور برچسب

بیمه بیکاری کرونا

ثبت نام ۷۵ هزار اصفهانی برای بیمه بیکاری کرونا

ثبت نام 75 هزار اصفهانی برای بیمه بیکاری کرونا به گزارش نجف آباد نگار از صاحب نیوز، ابوالفضل ابوترابی در خصوص مشکلات بیمه ای کاشی نیلو و کاشی اصفهان، اظهار کرد: این مشکلات باید در شورای تأمین شهرستان حل شود؛ فعلا برخی از مشکلات حل شده و…