مرور برچسب

بیوگرافی لیلا کریمیان

خانم لیلا کریمیان

سرکار خانم لیلا کریمیان نویسنده و ویراستار کتاب و مقاله گذراندن دو دوره کلاس نویسندگی و یک دوره تاریخ شفاهی. دارای مدرک ویراستاری حرفه ای.