مرور برچسب

تاریخچه نجف آباد

نواقلی‌های نجف آباد

به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز تا اواسط دهۀ۴۰ در ورودی‌های اصلی نجف آباد، اتاقک‌هایی با کارکرد عوارضی‌های فعلی وجود داشت. اتاقکی که به اندازۀ استراحت شبانه‌روزی مامور شهرداری جا داشت و تیر چوبی به طول هشت تا ده متر در کنار آن به…

نجف‌آباد شهری که به توصیه شیخ بهایی ساخته شد

نجف‌آباد شهری که به توصیه شیخ بهایی ساخته شد به گزارش نجف آباد نگار از ایسنا، محمدحسین ریاحی در خصوص وجه تسمیه شهرستان نجف‌آباد، اظهار کرد: یکی از شهرهای مؤثر و قابل توجه از حیث موقعیت و جایگاه در استان اصفهان، نجف‌آباد است. اما…

پیشینه تاریخی نجف آباد

پیشینه تاریخی نجف آباد پیشینه تاریخی نجف آباد چیست و داستان به وجود آمدن نجف آباد چگونه است؟ این شهر در زمان شاه عباس صفوی در ۲۵ کیلومتری غرب شهر اصفهان بنا شده‌ است. در دوره حکومت شاه عباس صفوی در حدود سال ۱۰۲۲ ه‍.ق مقداری هدایا و…