مرور برچسب

تجاوز جنسی در نجف آباد

محاکمه کلاهبردار مذهبی با اتهام تجاوز جنسی

محاکمه کلاهبردار مذهبی با اتهام تجاوز جنسی دادستان نجف آباد گفت: پرونده مرد چهل ساله ای که با ادعای ارتباط با امام زمان و جهان ماورا از شهروندان نجف آبادی و برخی شهرهای اطراف اخاذی می کرد با اتهام افساد فی الارض به عنوان یکی از ردیف های…