مرور برچسب

تجلیل از خبرنگاران نجف آباد

تجلیل از خبرنگاران نجف آباد + تصویر خاص

تجلیل از خبرنگاران نجف آباد + تصویر خاص به گزارش نجف آّبادنا پیش از ظهر 13 مردادماه مراسم تجلیل از خبرنگاران نجف آباد چند روز زودتر از هفدهم مرداد به میزبانی خزانه شهرداری برگزار شد. مراسمی با چندین نکته مثبت و یک نقطه ضعف که البته مقصرش…