مرور برچسب

تحول بنیادین

اجرای سند تحول بنیادین در مدارس سمای نجف آباد

اجرای سند تحول بنیادین در مدارس سمای نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از نصف جهان، علیرضا منظری توکلی با یادآوری بازدید از مدارس، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اقدامات صورت‌گرفته در این مجموعه را قابل تحسین…