مرور برچسب

تخریب حسینیه در نجف آباد

حسینیه ارشاد نجف آباد و تخریب شبانه طبقه دوم

حسینیه ارشاد نجف آباد و تخریب شبانه طبقه دوم به گزارش نجف آبادنا از پایگاه خبری گلونی، در خبرها آمده است طبقه دوم حسینیه ارشاد در نجف آباد اصفهان تخریب شد. البته قرار بود این ساختمان مرمت شود، اما چون سرمایه‌گذاران مشغول…